Schoolleiders Essentius 'Zorgen over toekomst basisonderwijs'

Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn bezorgd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom lijken acties opnieuw noodzakelijk

De AVS, Algemene Vereniging van Schoolleiders, roept directeuren op mee te doen aan de actiereeks voor een beter salaris en minder werkdruk in hun eigen beroepsgroep, die vanaf woensdag 12 september start. 
 
De acties zijn gericht op het zichtbaar maken van:

- de uitdagende en complexe inhoud van het schoolleiderschap
- de belangrijke rol en positie die directeuren hebben voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs
- de verbindende rol die schoolleiders hebben naar hun shareholders en stakeholders

De recente acties ten behoeve van een beter en eerlijker salaris voor onderwijzend personeel, in combinatie met vermindering van werkdruk, hebben een kleine verbetering tot stand gebracht, de kloof naar het VO, dan wel een marktconform salaris, is echter nog groot. Bijzonder is het dat de salarisverhoging uitsluitend geldt voor leerkrachten en niet voor onderwijsondersteunend personeel of schoolleiders.

Goed onderwijs vraagt om goed personeel en dat vraagt om een onderwijsarbeidsmarkt waar werkdruk en salarissen voor élke functie passend zijn. Hiervoor is investeren voor álle functies in de school nodig, dus ook voor schoolleiders én onderwijsondersteunend personeel; er dienen zich ook voor schoolleiders grote personele tekorten aan.

De schoolleiders van Essentius hebben hart voor kinderen en voor hun werk, maar maken zich ernstige zorgen over de toekomst van het basisonderwijs, waarvoor dadelijk geen schoolleider meer te vinden zal zijn.

Woensdag 12 september: ontruimen en brandalarm
Voor de eerste actie op 12 september aanstaande vraagt de AVS alle schoolleiders in Nederland ’s ochtends om 9 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te houden, met als duidelijk signaal het brandalarm. Alle leerlingen de school uit! Doordat de schoolleiders van Essentius die morgen deelnemen aan de Academische Werkplaats op Iselinge Hogeschool te Doetinchem zal deze ludieke actie niet worden uitgevoerd.

Op 12 september wordt ook door leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland gestaakt, als onderdeel van de regionale estafettestakingen van het PO-Front. 

Media
  • directeuren Essentius
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT