Aanmelden nieuwe leerling

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat hij/ zij drie jaar is. Wij maken graag tijd voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. Na afloop van het gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee.

Inschrijfformulier Pius X

Een aantal weken voordat het kind vier jaar wordt neemt de groepsleerkracht contact met ouders op. Eventuele bijzonderheden worden (nogmaals) besproken en er wordt een afspraak gemaakt voor de 'wenmomenten'.


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT