Verlofaanvragen

Indien u verlof voor uw kind aan wilt vragen verzoeken wij u vriendelijk om vooraf de richtlijnen voor het verlenen hiervan nog eens goed door te nemen en te kijken waarvoor wel of geen verlof kan worden verleend. Let op: boetes voor ongeoorloofd verzuim kunnen oplopen tot ruim 2000 euro.

Leerplichtwet: KLIK HIER

Dit formulier kunt u gebruiken om verlof aan te vragen voor uw kind(eren):

Aanvraagformulier verlof schooljaar 2021-2022

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT