Schoolprofiel

Pius X is een kleine basisschool midden in het dorp Varsselder; het kloppend hart van de gemeenschap en het buurtschap Veldhunten. Pius X is een katholieke dorpsschool welke open staat voor kinderen van alle gezindten. In het schooljaar 2022-2023 telt de school 85 leerlingen. We werken met combinatiegroepen die les krijgen van meerdere leerkrachten. Door werkoverleg en duidelijke afspraken wordt  continuïteit gewaarborgd.

Het team van basisschool Pius X bestaat uit 7 groepsleerkrachten, de intern begeleider, een vakleerkracht Duits, vakleerkracht bewegingsonderwijs, vakleerkracht muziek, een conciërge, 2 interieurverzorgsters en de directeur. Samen bieden we onze leerlingen een veilige leeromgeving, een uitdagende leer- en spelomgeving en heldere zorgstructuur.

De missie van de Pius X geeft in één zin aan wat wij als school willen betekenen voor leerlingen. ‘Nieuwsgierig grenzen verleggen’. Onze opdracht naar de kinderen en de maatschappij is kinderen steeds weer weten te stimuleren de eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien.

Grenzen

Pius X bereidt kinderen voor op de maatschappij van de toekomst. We stellen ons daarbij de vraag: Wat hebben kinderen nodig om met vertrouwen in die maatschappij te participeren? Kennis is op dit moment de motor van de economie. Kenmerking voor onze samenleving is dat kennis meer dan ooit op elk moment beschikbaar is én dat deze kennis in een enorm tempo veroudert. In de maatschappij waarin onze kinderen leven gaat het meer dan ooit om communicatie, creativiteit en innoverend vermogen. 

Grenzen verleggen

Waar onderwijs van vroeger vooral kennisoverdracht was, vraagt onderwijs van nu en in de toekomst focus op kennisconstructie, innovatie en samenwerking. De rol van ICT valt daarin niet weg te denken. In plaats van ‘digitale vaardigheden’ moet ICT bijdragen aan betekenisvol onderwijs; het vergroten van de wereld van het kind. 

Nieuwsgierig grenzen verleggen

Basisschool Pius X legt voor de kinderen een stevige basis op het gebied van lezen, taal en rekenen. Een brede competentieontwikkeling verlegt de grenzen naar de maatschappij waarin onze kinderen leven. De Pius X laat kinderen nieuwsgierig, vragend in het leven staan. Kinderen zijn zich bewust van hun talenten en passie en weten hoe ze deze in kunnen zetten en ontwikkelen. Ze zijn gemotiveerd en kunnen samen met vertrouwen complexe problemen de baas. Kinderen hebben onderzoeksvaardigheden ontwikkeld om zowel samen als zelfstandig informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren. Ze kunnen overtuigde keuzes maken en deze keuzes onderbouwen. Kinderen zijn in staat om kritisch te reflecteren op het eigen gedrag en kunnen leiding geven aan zichzelf.

 

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT